Квант халәтеквант системасы алырга мөмкин булган теләсә кайсы халәт.

Квант халәте
⚙️  Квант механикасы

Билгесезлек принцибы

Математик нигезләр
Шулай ук карагыз: Портал:Физика

Тасвирланышы үзгәртү

Саф квант халәте түбәндәгеләр аркылы тасвирланырга мөмкин:

Бу тасвирламалар математик яктан бердәй. Гомуми очракта квант халәте принципиаль рәвештә дулкынча функция белән тасвирлана алмаска мөмкин һәм ул тыгызлык матрицасы ярдәмендә тасвирланырга тиеш.

Халәт векторлары үзгәртү

Бирелгән квант системасынының мөмкин халәтләрен тасвирлау өчен гильберт пространствосы математик аппараты кулланыла. Ул система белән булырга мөмкин барлык әйберләрне тасвирлауда яраклы.

Бу очракта квант халәтен тасвирлар өчен халәт векторы кулланыла. Ул квант системасын тулысынча тасвирлаучы математик зурлыклардан гыйбарәт. Мәсәлән, 4 санның { ,  ,  ,  } күплеге су тудыргыч атомында электронның халәтен билгели, алар электронның квант саннары буларак билгеле.

Бра-кет билгеләмәләре үзгәртү

  халәтенә туры килүче халәт векторын   буларак билгелик.   халәтенә бәйләнгән векторны   дип билгелик.   һәм   векторларының скаляр тапкырчыгышын   буларак билгеләрбез.   символы бра (ингл. bra) дип атала,   символы исә — кет дип (ингл. ket). Бу билгеләүләр Поль Дирак тарафыннан кертелә һәм bracket (капка) сүзен ике өлешкә (bra һәм ket) бүлү нәтиҗәсендә барлыкка килә.

Искәрмәләр үзгәртү

Әдәбият үзгәртү

Сылтамалар үзгәртү