Дулкынча функция

Дулкынча функция (халәт функциясе, пси-функция) — квант механикасында квант-механик системаны тасвирлау өчен кулланылучы функция. Халәт векторын базис буенча таркату коэффициенты булып тора:

⚙️  Квант механикасы

Билгесезлек принцибы

Математик нигезләр
Шулай ук карагыз: Портал:Физика

монда  — координаталар буенча базис векторы,  — дулкынча функция.

Д.ф.нең модуленең квадраты ихтималлык амплитудасы дип атала. Кисәкчәнең билгеле вакытта билгеле бер ноктада булу ихтималлыгы аның шушы ноктадагы ихтималлык амплитудасына тигез.