Менделеевның периодик таблицасы

Периодик таблицахимик элементларның класификациясе. Таблица химик элементларның үзлекләренең төш корылмасына бәйлелеген урнаштыра. Система, рус химигы Д. И. Менделеев тарафыннан ачыкланган, периодик законның график сурәтләнеше булып тора. Бу законның беренче вариантын Менделеев 18691871 елларда эшли.

Дмитрий Иван улы Менделеев
Менделеевның Химик элементлар периодик җәдвәле