Магнит агымы - магнит индукциясе , мәйдан S, һәм нормаль арасындагы α почмактан косинус тапкырчыгышына тигез физик зурлык.

⚙️  Классик электродинамика
Электр · Магнетизм
Шулай ук карагыз: Портал:Физика
Магнит агымын исәпләү
Өслек аша нормальләр

Магнит агымы өслек буенча магнит индуциясеннән интегралга тигез:

.

Мәйданның вектор элементы dS:

,

биредә  — өслеккә перпендикуляр берәмлек векторы

Шулай ук магнит агымы магнит индукциясе B һәм мәйдан векторы ΔS скаляр тапкырчыгышына тигез:

,

биредә α — һәм нормаль арасындагы почмак.

Шулай ук Φ магнит агымы L контуры буенча A вектор потенциалының циркуляциясенә тигез:

.

Үлчәнү

үзгәртү

Магнит агымы СИ системасында Вебер белән үлчәнә: Вб = В·с = кг·м²·с-2·А-1, СГС системасында — максвелл (Мкс, 1 Вб = 108 Мкс) белән үлчәнә.

Магнит агымы максус әсбап белән үлчәнә, ул флуксметр яки веберметр дип атала.

Гаусс теоремасы

үзгәртү

Магнит индукциясе (B) өчен Гаусс теоремасы буенча йомык өслек S аша магнит агымы нульга тигез:

 .

Әлеге тигезләмә дифференциаль формада болай языла: магнит кырыннан дивергенция нульга тигез

 .

Шуннан магнит коргысы - магнит монополе булмавы чыга.

Магнит агымын квантлау

үзгәртү

Үтә үткәргеч боҗрасы аша магнит агымы тик дискрет һәм агым квантына кабатлы:

  Вб (СИ);
  Гаусс·см2 (СГС).

1961 елда магнит агымын квантлау тәҗрибәдә табылган.

Әдәбият

үзгәртү
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. Электричество. — 656 с. — ISBN 5-9221-0227-3; ISBN 5-89155-086-5.
  • Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Теория поля. — Издание 7-е, исправленное. — М.: Наука, 1988. — 512 с. — («Теоретическая физика», том II). — ISBN 5-02-014420-7