Гаусс теоремасы (tat.lat. Gauss teoreması (үле сылтама)) — электродинамиканың төп кануннарының берсе, Максвелл тигезләмәләренә керә.

⚙️  Классик электродинамика
Электр · Магнетизм
Шулай ук карагыз: Портал:Физика

Гаусс кануны күләмдәге коргы һәм Электр кыры көчәнешлелегенең агымы арасында бәйләнешен күрсәтә.

Әгәр сферик S өслеге электр коргылары тупламын камап алса, бу йомык өслек аша үткән Ф электр индукциясе агымы әлеге коргыларның суммасына тигез була.

Гаусс теоремасы вакуум өчен үзгәртү

Интеграль күренеш үзгәртү

СГС

 


СИ

 

биредә:

  •   — тулы коргы күләмдә
  •   — электр даимие

Дифферинциаль күренеш үзгәртү

СГС:

 


СИ:

 

биредә   - күләмдәге коргы тыгызлыгы

Гаусс кануны Электр индукциясе өчен үзгәртү

Интеграль күренеш үзгәртү

СГС:

 

СИ:

 

Дифферинциаль күренеш үзгәртү

СГС:

 

СИ:

 

Гаусс кануны Магнит индукциясе өчен үзгәртү

Интеграль күренеш:

 

Дифферинциаль күренеш:

 

Шулай итеп тәбигатьтә магнит коргысы юк.

Гаусс кануны Ньютон гравитациясе өчен үзгәртү

Интеграль күренеш:

 

Дифферинциаль күренеш:

 

биредә:

g — гравитацион кыр көчәнешлелеге
M — гравитацион коргы (масса)
G — Ньютон константасы.

Моны да карагыз үзгәртү

Әдәбият үзгәртү

  • Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм: Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 1983. — 463 с, ил. и более поздние издания.
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.. — Т. III. Электричество. — §§ 5 — 8, 13, 53.