Электрик сыешлык

Электрик сыешлык яки үткәргечләр электрсыешлыгы (tat.lat. Ütkärgeçlär elektrsıyışlığı) - электр коргысын туплау үткәргеч үзлегенең берәмлеге.

⚙️  Классик электродинамика
Электр · Магнетизм
Шулай ук карагыз: Портал:Физика

Төрле формадагы һәм зурлыктагы үткәргечләргә бер ук микъдардагы электр коргысын күчерсәк, ул үткәргечләрнең электр потенциаллары төрле зурлыкта булуын күрәбез. Үткәргечләрнең бу үзлеге электрик сыешлык дигән физик зурлык белән тасвирлана:

биредә С - үткәргечнең электрсыешлыгы,

— үткәргечкә күчерелгән электр коргысы,
— үткәргечнең потенциалы.

СИ системасында үткәргечләрнең электрсыешлыгын үлчәү берәмлеге - Фарад, СГСта - сантиметр.

Үткәргеч шарының электрсыешлыгы, R радиусы белән:

тигезләмәнең чыгаруы:

Яссы конденсаторның электрсыешлыгы:

биредә S — пластина мәйданы, d — пластиналар аша аралыгы,

ε0 = 8.854×10−12 Ф/м

Әдәбият

үзгәртү
  • Савельев И.В. Глава X. Движение заряженных частиц. // Курс общей физики.. — 3. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. — Т. 2. — С. 87-88. — 496 с. — 220 000 экз.