Магнит индукциясе

Магнит индукциясе  — коргылы кисәкчекләргә тәэсир итүче магнит кырының көчен тасвирлаучы вектор зурлыгы.

⚙️  Классик электродинамика
Электр · Магнетизм
Шулай ук карагыз: Портал:Физика
Лоренц көче

Магнит индукциясе - магнит кырында тизлеге белән хәрәкәт итүче коргыга тәэсир итүче көчен билгели.

Әлеге билгеләмә Лоренц көче тигезләмәсендә күрсәтелә:

Электр кыры булмаганда Лоренц көче болай күренә:

авыш тәре вектор тапкырчыгышын күрсәтә, α — магнит индукциясе һәм тизлеге арасындагы почмак.

Магнит кырының фундаменталь сыйфатламасы.

СГС үлчәү системасында Гаусс (Гс), СИ системасында Тесла (Тл) белән үлчәнә:

1 Тл = 104 Гс

Магнит кырын үлчәгеч - Тесламетр дип атала.

Магнитостатикада үзгәртү

Магнитостатикада төп кануны - Био-Савар кануны:

  •  
     

Магнит кыры циркуляциясе турында Ампер теоремасы:

  •  
     

Гомуми очракта үзгәртү

Өч Максвелл тигезләмәсе магнит индукциясен тасвирлый:

 
 
Ягъни:
 
 
  • Ампер-Максвелл кануны
 
Лоренц көче
 
  • Ампер көче
 
 
Магнит кыры энергиясенең тыгызлыгы:
 

Әдәбият үзгәртү

  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. Электричество. — 656 с. — ISBN 5-9221-0227-3; ISBN 5-89155-086-5.
  • Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Теория поля. — Издание 7-е, исправленное. — М.: Наука, 1988. — 512 с. — («Теоретическая физика», том II). — ISBN 5-02-014420-7