Күк җисеме

Күк җисеме (астрономик объект) — галәми киңлектә табигый рәвештә барлыкка килгән матди объект. Күк җисемнәре исәбенә кометалар, планеталар, метеоритлар, астероидлар, йолдызлар һ.б. керәләр. Күк җисемнәрене астрономия өйрәнә.

Кояш системасы моделе

ТасвирҮзгәртү

Күк җисемнәренең зурлыклары төрле булалар. Иң зурлары — йолдызлар, иң кечкенәләре — метеоритлар. Күк җисемнәрене аларның хасиятларына карап системаларга берләштерәләр.

Астрономик объектларҮзгәртү

Кояш системасы объектлары Кояш системасыннан тыш объектлары
Гади объектлар Җыелма объектлар Киңлекле объектлар

" Меркурий " Венера " Җир "* Ай " Марс "* иярченнәр " Юпитер "* иярченнәр "* боҗралар " Сатурн "* иярченнәр "* боҗралар " Уран "* иярченнәр "* боҗралар " Нептун "* иярченнәр "* боҗралар

" Церера " Плутон "* иярченнәр " Хаумеа "* иярченнәр " Макемаке " Эрида "* иярчен

"* Иярченнәр " Вулканоидлар " Җир тирәсендәге "* Атонлар "* Аполлонлар "* Амурлар " Баш поястагы " Троялылар һәм ахеялылар " Кентаврлар

" Метеор агымлары

" Койпер поясы "* Кьюбивано "* Плутино "* Плутоидлар " Сибелгән түгәрәк "* Седна " Оорт болыты

" Кайнар юпитерлар " Салкын юпитерлар " Сузылган эллиптик орбиталы юпитерлар " Тибешле йолдыздагы планеталар " Сулы зур планеталар " Катлаулы орбиталы планеталар " Көпшәк планеталар " Җирдән авыррак планеталар " Йолдызара планеталар " Фараз ителгән планеталар төрләре "* Җир охшашлы планеталар "* Күмер планеталары "* Хтоник планета "* Кайнар нептуннар "* Океанлы планеталар

" L спектр сыйныфылы " T спектр сыйныфылы " Коңгырт кәрләчәләр

" Күк йолдызлар " Аклы-күкле йолдызлар " Ак йолдызлар " Сарылы-аклы йолдызлар " Сары йолдызлар " Кызгылт-сары йолдызлар " Кызыл йолдызлар " Үзенчәлекле йолдызлар "* Күмер йолдызлары "* Барий йолдызлары "* Вольф–Райе йолдызлары "* Am-йолдызлары "* Аккош P сыман йолдызлар "* Күк артка калган йолдызлар

" Кәрләчәләр " Кәрләләр (баш эзлеклелек йолдызлары) "* Кызыл кәрләләр " Субзур йолдызлар " Зур йолдызлар " Якты зур йолдызлар " Үтә зур йолдызлар " Чиктән тыш зур йолдызлар

" Протойолдызлар " Баш эзлеклелек йолдызлары " Кызыл зур йолдызлар " Күк үтә зур йолдызлар " Вольф–Райе йолдызлары " Ак кәрләләр " Нейтрон йолдызлары

" Тибешле үзгәрмә "* Кефейлылар "* Сөмбелә W сыман үзгәрмә йолдызлар "* Калкан δ сыман үзгәрмә йолдызлар "* Лира RR сыман үзгәрмә йолдызлар "* Мирилылар "* Ярымдөрес үзгәрмә йолдызлар "* Дөрес булмаган үзгәрмә йолдызлар "* Кефей β сыман үзгәрмә йолдызлар "* Аккош α сыман үзгәрмә йолдызлар " Эруптив үзгәрмә "* Кабынган йолдызлар "* Сәвер T сыман үзгәрмә йолдызлар "* Фуорлар "* Якты күк үзгәрмә " Һәлакәтле үзгәрмә "* Яңа йолдызлар "* Үтә яңа йолдызлар "* Фараз ителгән "" Чиктән тыш яңа йолдызлар " Әйләнә торган үзгәрмә "* Тазылар α² сыман үзгәрмә йолдызлар " Тотылышлы-икеле системалар "* Әлгул сыман тотылышлы үзгәрмә, Әлгул "* Лира β сыман тотылышлы үзгәрмә "* Зур Җидегән W сыман үзгәрмә йолдызлар

" Ак кәрләләр "* Кара кәрләләр " Нейтрон йолдызлары "* Магнитарлар "* Тибешле йолдызлар " Фараз ителгән йолдызлар "* Кварк йолдызлары "* Преон йолдызлары " Кара тишекләр "* Үтә авыр кара тишекләр

" Ялгыз йолдыз системасы "* Кояш системасы " Катлаулы йолдызлар "* Куш системалар "" Күренмә икеле "" Астрометрия куш "" Спектр куш "" Тотылышлы куш "" Тыгыз куш "" Барстерлар "* Өчле йолдызлар

  • Йолдызлар төркемнәре

" Йолдызлар тупланышлары "* Йолдызлар берләшмәләре "* Йолдызлар сибелгән тупланышлары "* Йолдызлар йомры тупланышлары " Йолдызлыклар " Астеризмлар

" Галактика галосы

" Галактикалар төзелеш буенча "* Бормалы галактикалар "* Тоташтырмалы бормалы галактикалар "* Ясмыксыман галактикалар "* Эллиптик галактикалар "* Боҗра галактикалары "* Дөрес булмаган галактикалар " Галактикалар зурлык буенча "* Зур эллиптик "* Кәрлә галактикалар " Актив галактикалар "* Квазарлар "" Блазарлар "* Радиогалактикалар "* Сейферт галактикалары "* Йолдызларны барлыкка китерү кабынуы белән галактикалары

" Ярчыклар түгәрәге " Планетаара мохит " Протопланеталар түгәрәге

" Нурланыш томанлыклары "* Планеталар томанлыклары "* Үтә яңалар калдыклары "* H II өлкәләре " Кайтаргыч томанлыклар " Караңгы томанлыклар "* Молекулалы болытлар "* Глобулалар "* Протопланеталар түгәрәкләре " H I өлкәләре

" MACHO " WIMP

  • Фараз ителгән

" Галәми кыллар