Википедия:Эзәрлекләү

Катнашучыларны эзәрлекләү — катнашучыда яки катнашучыларда тискәре хисләр уятуны төп максат итеп куйган гамәлләр кылуга кайтып кала торган һәм шул кулланучыларга юнәлтелгән тискәре тәртип.

Мондый тәртип икенче кулланучылар, ягъни эзәрлекләү объектлары, өчен Википедиядә эшне күңелсез итәргә, аларны ничек тә булса кимсетергә яки куркытырга, аларны Википедияне яхшыртудан баш тарттырырга яки бөтенләй китәргә мәҗбүр итәргә омтылу буларак кабул ителә ала.