Википедия хокуклары җәмгыятькә караган яки башка чыганак материаллары өчен "интернет көзгесе" түгел. Википедия мәкаләләрдә китерелгән оригиналь текст цитаталары мәгънәсе һәм озынлыгы буенча урынлы булырга тиеш.