Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы

Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы, ТР буенча ЭЭМ — Татарстан Республикасы территориясендә (бирелгән вәкаләтләр кысаларында) Россия Федерациясе эчке эшләр органнары бурычларын һәм функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимият органы. ТР буенча ЭЭМ РФ эчке эшләр органнары системасына керә һәм РФ Эчке эшләр министрлыгына буйсына.

Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
ТР буенча ЭЭМ.jpg
Мәгълүмат
Барлыкка килгән 30 август 1990
Урнашу урыны 420111 ТР, Казан, Дзержинский ур., 19
Җаваплы зат
Сайт Рәсми сайт

ҖитәкчеҮзгәртү

Эшчәнлекне гамәлгә ашыруҮзгәртү

ТР буенча ЭЭМ үз эшчәнлеген турыдан-туры һәм (яисә) районнар (муниципаль районнар), шәһәрләр (шәһәр округлары) һ. б. муниципаль берәмлекләр, шул исәптән берничә муниципаль берәмлек буенча буйсынган эчке эшләр бүлекләре (идарәләре), шулай ук РФ кануннарында һәм РФ ЭЭМ норматив хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә эчке эшләр органнары алдында торган бурычларны гамәлгә ашыру өчен төзелгән башка бүлекчәләр һәм оешмалар аша гамәлгә ашыра.

БурычларыҮзгәртү

Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының (үз вәкаләтләре чикләрендә ТР территориясендә) төп бурычлары:

  • кеше һәм граждан хокукларын һәм ирекләрен тәэмин итү
  • җинаятьләрне кисәтүне, ачыклауны, туктатуны, ачуны һәм тикшерүне, шулай ук административ хокук бозуларны кисәтүне оештыру
  • җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү
  • юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү
  • үзенә буйсынган эчке эшләр органнары, бүлекчәләре һәм оешмалары белән идарә итү, аларның эшчәнлеген оештыру

ТР буенча ЭЭМ үз эшчәнлегендә РФ Конституциясенә, халыкара хокукның гомумтанылган принципларына һәм нормаларына, РФ халыкара шартнамәләренә, федераль кануннарга, РФ Президенты указларына һәм күрсәтмәләренә, РФ Хөкүмәте карарларына һәм күрсәтмәләренә, РФ ЭЭМ норматив хокукый актларына, ТР буенча ЭЭМ турында нигезләмәгә, шулай ук ТР Конституциясенә, ТР кануннарына һ. б. норматив хокукый актларына таяна.

ТР буенча ЭЭМ РФ кануннары белән билгеләнгән тәртиптә төзелә, үзгәртеп корыла һәм бетерелә.

СылтамаларҮзгәртү

  • МВД Татарстана. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации(рус.)

ИскәрмәләрҮзгәртү