Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар

Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар (مستفاد الاخبار في احوال قزان وبلغار, тат. Казан вә Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр) — тарихи чыганакларга нигезләнеп 1880 елларда язылган Шиһабетдин Мәрҗани хезмәте. Китапта болгар, хәзәр, татар һәм башка төрки халыклар турында мәгълүматлар тупланган. Ике китап итеп бастырыла (1885-1895; 1890). 1989 елда кабат Казанда (кыскартылган вариантта), 1998 елда Төркиядә нәшер ителә.