Күз авырулары — кешенең күрү анализаторының органик һәм функциональ зарарлануы, аның күрү сәләте чикләнүе һәм шулай ук күзнең өстәлмә апаратының зарарлануы.

Күрү анализаторының авырулары күп санлы һәм аларны берничә бүлеккә төркемләп карау  кабул ителгән.

Кабаклар авырулары үзгәртү

Яшь әгъзалары авырулары үзгәртү

Конъюнктива авырулары үзгәртү

Күз агы (склера) авырулары үзгәртү

Мөгезкатлау авырулары үзгәртү

Күз ясмыгы авырулары үзгәртү

Пыяласыман җисем авырулары үзгәртү

Төсле катлау авырулары үзгәртү

Челтәркатлау авырулары үзгәртү

Күрү нервы авырулары үзгәртү

Сулы сыекчаның циркуляциясе бозылулары үзгәртү

Күзне йөртүче аппаратның авырулары үзгәртү

Күз чокыры авырулары үзгәртү

Рефракция бозылулары (аметропияләр) үзгәртү

Искәртүләр үзгәртү

2. * Офтальмология: русско-татарский терминологический толковый словарь / авт. -сост. Р. Ф. Гайнутдинова, - Казань: Татар, кн. изд-во, 2011.

127 с.: ил. ISBN 978-5-298-02029-9