Кислоталар (яки әчелекләр)[1][2][3] - водород катионын бирерлек химик кушылмалар (Брөнстед Кислоталаре) яки электрон парны алырлык һәм ковалент бәйләнешне төзерлек кушылмалар (Льюис Кислоталаре).

Кислоталар
Моның каршысы нигез
Моңа өлешчә туры килә әче[d]
 Кислоталар Викиҗыентыкта
Бор кислотасы
Хлоркүкерт кислотасы эремәсендә индикатор кагазе буяна

Көндәлек тормышта һәм техникада кислоталар дип гадәттә нәкъ Брөнстед кислоталары йөртәләр, алар су эремәләрендә H3O+ гидроксоний ионнары артыгын булдыра. Әлеге ионнар булуы сәбәпле кислоталар эремәләренең тәме әче була, индикаторларның төсләре үзгәрә һәм югары концентрациясендә кислота зыян китерә ала.

Кислоталарның водород хәрәкәтчән атомнары металл атомнарына алмаштырыла ала һәм тозларны булдыра, әлеге тозларда металл катионнары һәм кислота калдыгы бар.

Кислота төрләре үзгәртү

Формаль үзлекләре буенча кислоталар түбәндәгечә бүленә:

 • водород әче атомнары саны буенча:
 • бернигезле (HNO3);
 • икенигезле (H2SeO4);
 • өчнигезле (H3PO4, H3BO3);
 • күпнигезле.

HCN).

Химик үзлекләре үзгәртү

 
 
 
 
 • Тозлар белән тәэсир итешкәндә, утырма яки газ хасил була:
 
 • Көчле кислоталар зәгыйфь кислоталарны тозлардан этеп чыгара:
 
 
 
 
 

мәсәлән:

 

Кислоталарны чыгару үзгәртү

 • металл булмаган кушылма белән водород тәэсир итешкәндә:
 
 
 • Күкерт кислотасы белән каты тозлар тәэсир итешкәндә:
 
 
 • кислотале оксидлар су белән тәэсир итешкәндә:
 

Искәрмәләр үзгәртү

Әдәбият үзгәртү

 • Реутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. Органическая химия. — 3-е изд. — М: Бином. Лаборатория знаний, 2010. — Т. 1. — 567 с. — ISBN 978-5-94774-613-6.
 • Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия = Inorganic Chemistry / Пер. с англ. М. Г. Розовой, С. Я. Истомина, М. Е. Тамм, под ред. В. П. Зломанова. — М: Мир, 2004. — Т. 1. — 679 с. — ISBN 5-03-003628-8

Искәрмәләр үзгәртү