Катион - уңай электр коргылы ион. Анда уңай элементар коргылар саны электроннар саныннан күберәк.

Катион коргысы дискрет һәм элементар электр коргысы берәмлегенә пропорциональ, мәсәлән, NH4+аммоний еркоргылы катионы, ә Ca2+кальций икекоргылы катионы.

Электр кырында уңай коргылы катионнар тискәре коргылы катодка тартыла.

Атамасы юнан теленнән чыккан: «καθιών» - аска баручы дип тәрҗемә ителә. Төшенчә 1834 елда Фарадей тарафыннан кертелгән.

Әдәбият үзгәртү