Төшенчә — әйберләр яки күренешләрнең әһәмиятле сыйфатлары, элемтәләр һәм мөнәсәбәтләр берлегенең төшенүдә чагылышы; берәр сыйныф әйберләрен алар өчен уртак һәм үзенчәлекле сыйфатлар буенча билгеләүче һәм йомгаклаучы фикер яки фикерләр системасы.

Шулай ук карагыз үзгәртү

Сылтамалар үзгәртү

Искәрмәләр үзгәртү