Сары кәрлә

Сары кәрләбаш эзлеклелектәге зур булмаган йолдызлар төре, 1,8 - 1,2 Кояш массасына һәм 5000 - 6000 К өслек температурасына ия.

Кояш - иң билгеле сары кәрлә, G2V спектр сыйныфы, рөнтген нурларында төшерелгән

Фотометрия нәтиҗәләре буенча шул йолдызлар сары төсле булалар, ләкин кеше аларны ак төсле итеп күрә (кайнаррак йолдызлар күк төсле булып сизелә).

Иң билгеле сары кәрлә - Кояш булып тора. Бүтән танылган сары кәрлә йолдызлар: Тау Кит, Альфа Кентавр А, Төньяк Таҗ Альфа В, Пегас 51.

Аларның энергия төп чыганагы - су тудыргычтан гелийның термотөш синтезы.

Сары кәрлә йолдызларның температурасын 5000- 6000 К тәшкил итә, спектр сыйныфы G0V—G9V.

Спектр тасвиры:

  • кальций H һәм K сызыклары интенсив
  • 4226 Ǻ сызыгы һәм тимер сызыгы шактый интенсив
  • К сыйныфына кадәр су тудыргыч сызыклары зәгыйфьләнәләр
  • G сызыгы интенсив

Сары кәрлә 10 миллиард ел дәвамында янып бетә. Бөтен су тудыргыч янып беткәннән соң, йолдыз бик киңәя һәм кызыл зур йолдызга әверелә, бу йолдызларның бер мисалы - Әлдәбәран. Соңрак кызыл гигант тышкы газ катламнарын ташлый һәм планетар томанлыкларны булдыра, ә йолдызның төше кечкенә тыгыз ак кәрлә йолдызга коллапслый.