Сан — җисемнәрне микъдар ягыннан тасвирлау өчен кулланылган абстракт төшенчә. Исәп-хисап максаты белән борынгы җәмгыятьтә үк уйлап чыгарылган саннар тарих буенча үзгәрәләр һәм бүгенге көндә математиканың иң мөһим төшенчәсе булып киләләр. Саннарны язу өчен символлар буларак цифралар кулланыла.

Сан төрләреҮзгәртү