Табигый сан

Табигый саннар — санауда табигый рәвештә килеп чыккан саннар. Арту тәртибендә урнаштырып куйган барча табигый саннар эзлеклелеге табигый рәт дип атала.

Табигый саннар билгелемәсе бирү өчен ике караш бар:

  • әйберләрне санауда (беренче, икенче, өченче, …);
  • әйберләрне саны әйткәндә (әйбер юк, бер әйбер, ике әйбер, …) — килеп чыккан саннар.

Беренче очракта табигый рәт бердән башлана, икенче — нольдән.