Кайнозо́й эрасыҖирнең геологик тарихынңа булган эра. Ул моннан 66 млн ел чамасы элек башланган һәм хәзерге көнгә кадәр дәвам итә.

Кайнозой өч чорга бүленә — палеоген, неоген һәм антропоген. Болар Җир тарихында иң кыска чорлар: палеоген 40 млн ел чамасы, неоген 23,5 млн ел дәвам итә. Соңгы чор - антропоген - 1,5 млн ел элек башланган.

Кайнозой чорында кыйтгалар хәзерге хәләткә килгәннәр.