Авыл җирлеге, кайчакта авыл биләмәсе (рус. сельское поселение) — гомуми территория белән бәйләнгән берничә (яки бер генә) авыл торак пунктлары (поселоклар, авыллар). Бу торак пунктларда җирле үзидарәне халык турыдан-туры һәм (яки) сайлау һәм башка җирле үзидарә органнары аша башкара. Авыл җирлеге муниципаль район эченә керә.

Авыл җирлеге — Русиядә муниципаль реформа белән кертелгән муниципаль берәмлекнең бер төре. Советлар вакытындагы сельсоветка туры килә. Авыл җирлегендә идарә үзәге була.

Авыл бистәсе фотосурәтенә мисал. Тавровское авыл җирлеге

Характеристика үзгәртү

Бу төр муниципалитет 2003-нче елда "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" законында каралган һәм муниципаль реформа вакытында кертелгән.

Авыл бистәсе территориясе, кагыйдә буларак, 1000 дән артык кеше яшәгән бер авыл торак пункты яки торак пункты (халык тыгызлыгы зур булган территория өчен - 3000 нән артык кеше) һәм (яки) берләшкән берничә авыл торак пунктын үз эченә ала. һәрберсе 1000 кешедән ким булган гомуми территория (халык тыгызлыгы зур булган район өчен - һәрберсе 3000 кешедән ким).

Авыл бистәсендә административ үзәк бар - җирле традицияләрне һәм булган социаль инфраструктураны исәпкә алып билгеләнгән һәм Россия Федерациясе субъекты законнары нигезендә бу авыл торак пунктының вәкиллекле органы урнашкан торак пункт. .

Ике яки аннан да күбрәк торак пунктны үз эченә алган авыл бистәсенең чикләре, кагыйдә буларак, җәяүлеләрнең административ үзәгенә керү мөмкинлеген исәпкә алып һәм аңа кергән барлык торак пунктлар резидентлары өчен эш көнендә кире кайта. Моннан тыш, халык тыгызлыгы түбән булган территорияләр, шулай ук ​​ерак һәм барып җитү авыр булган өлкәләр.

Авыл бистәсе халкы, кагыйдә буларак, берничә дистә кешедән 15-20 мең кешегә кадәр үзгәрә. 30 меңнән артык кеше яшәгән авыл торак пунктлары бар, һәм Орджоникидзе авыл җирлегендә (Ингушетия) 2013 елда 60 меңнән артык кеше яшәгән (2016 елдан ул Сунжа шәһәр округы булып тора).

Дагыстанда, муниципаль районнарның берсе муниципаль бүлекне үз эченә ала. Россия Федерациясендә бердәнбер Красноярск өлкәсенең Северо-Енисейский районында барлык торак пунктлар турыдан-туры муниципалитет өлеше, шәһәр һәм авыл торак пунктлары булмаган; Эвенки районында (авыл) торак пунктлар өч төркемгә бүленәләр: Илимпийская, Тунгуско-Чунская һәм Байкицкая, алар юкка чыгарылган муниципаль районнар урынында барлыкка килгән.