7 (җиде)6 белән 8 арасындагы бөтен сан.
7 саны математика төшенчәләрендә гади сан булып тора.

7
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Сан 7
җиде
Чират саны 7 нче
җиденче
Гарәп ٧
Кытай (qī)
Сүзләрдә җидәү, җиделе
7

Математикада

үзгәртү

Математикада 7 — гади натураль сан:  .

Искәрмәләр

үзгәртү