1 (бер)0 белән 2 арасындагы бөтен сан.
1 саны Фибоначчи саны булып тора.
0!=1 һәм 1!=1.

1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Сан 1
бер
Чират саны 1 нче
беренче
Сан системасында Бер берәмлекле
Юнан α'
Рим I
Көнчыгыш Гарәп 1
Көнбатыш Гарәп ١
Кытай 弌 ,壹
сүзләрдә моно, бердәм, сингл
Икеле системада 1

Математикада үзгәртү

Математикада, һәрбер бер   өчен:

Кабатлау
Тулы саннар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000

Фән үзгәртү