Әйләнә — берәр өслектә әйләнә үзәге дип аталган ноктадан бер үк ераклыкта урнашкан нокталар күплеге. Ераклык нульгә тигез булмаган метрикалы булырга тиеш, ул әйләнә радиусы дип атала.

Әйләнә һәм аның үзәге

Бәйле төшенчәләрҮзгәртү

ҮзлекләрҮзгәртү

  • Изопериметрик тигезсезлек: бирелгән озынлыкка ия булган барлык йомык кәкреләрдән әйләнә максималь мәйданлы өлкәне үз эченә ала.
  • Әйләнәгә орынучы туры орыну ноктасында тәмамланучы диаметрга һәрвакыт перпендикуляр.
  • Бер турыда ятмаучы өч нокта аркылы бердәнбер әйләнә үткәрергә була.
  • Ике әйләнәнең орыну ноктасы аларның үзәкләрен берләштерүче турыда ята.
  • Радианнарда бирелгән   үзәк почмагы тарафыннан барлыкка китерелгән   радиуслы әйләнә дугасының озынлыгын   формуласы буенча исәпләргә була.