Әйләнә һәм аның үзәге

Әйләнә — берәр өслектә әйләнә үзәге дип аталган ноктадан бер үк ераклыкта урнашкан нокталар күплеге. Ераклык нульгә тигез булмаган метрикалы булырга тиеш, ул әйләнә радиусы дип атала.

Бәйле төшенчәләрҮзгәртү

ҮзлекләрҮзгәртү

  • Изопериметрик тигезсезлек: бирелгән озынлыкка ия булган барлык йомык кәкреләрдән әйләнә максималь мәйданлы өлкәне үз эченә ала.
  • Әйләнәгә орынучы туры орыну ноктасында тәмамланучы диаметрга һәрвакыт перпендикуляр.
  • Бер турыда ятмаучы өч нокта аркылы бердәнбер әйләнә үткәрергә була.
  • Ике әйләнәнең орыну ноктасы аларның үзәкләрен берләштерүче турыда ята.
  • Радианнарда бирелгән   үзәк почмагы тарафыннан барлыкка китерелгән   радиуслы әйләнә дугасының озынлыгын   формуласы буенча исәпләргә була.