Хорда (грекча χορδή — кыл) – әйләнәнең теләсә нинди ике ноктасын тоташтыручы кисемтә. Әйләнәнең үзәге аша үтүче хорда диаметр дип атала. Диаметр әйләнәнең иң зур хордасы булып тора.

BX (кызыл) - стандарт хорда үрнәге.
AB хордасы әйләнәнең үзәге (М ноктасы) аркылы узуы сәбәпле шул ук арада диаметр булып тора.

Чыганаклар =Үзгәртү

  • Ибатуллина Л. З., Нуруллин Р. Г. Математикадан кыскача белешмәлек. Геометриянең төп формулалары = Краткий справочник по математике. Основные формулы геометрии. – Казан: Яз, 2011. – 140 б. – Библиогр.: 140 б. (10 исем.). – 2000 д.