Хезмәт Батыры — 1928-1938 елларда ССРБдә җитештерү, фәнни эшчәнлек, дәүләт яисә җәмгыять хезмәте өлкәләрендә махсус казанышлары булган затларга бирелүче исем (1927 елда кертелгән). 1938 елның 27 декабрендәСоциалистик Хезмәт Каһарманы исеме кертү белән, исем бирелүе тукталды.

«РСФСР Хезмәт батыры» хезмәт армиясе билгесе, 1922 год.