Фитоценоз (грекчадан "phyton" - үсемлек һәм "koinos" - берлек) - билгеле бер территориядәге үсемлекләр күплеге, аларның үзара билгеле бер бәйләнешләре системасы.

Урман фитоценозы

Фитоценоз ясалуның төп факторы булып экотоп тора. Фитоценоз ясалуга йогынты ясаучы абиотик факторлар:

Сылтамалар Үзгәртү

Ботанический сад ДВО РАН 2009 елның 23 гыйнвар көнендә архивланган.(рус.)