Фитоценоз

Фитоценоз (грекчадан "phyton" - үсемлек һәм "koinos" - берлек) - билгеле бер территориядәге үсемлекләр күплеге, аларның үзара билгеле бер бәйләнешләре системасы.

Урман фитоценозы

Фитоценоз ясалуның төп факторы булып экотоп тора. Фитоценоз ясалуга йогынты ясаучы абиотик факторлар:

СылтамаларҮзгәртү

Ботанический сад ДВО РАН(рус.)