Экотоп - билгеле бер территориядә абиотик факторларның күплеге. Экотоп климат һәм туфрак-грунт факторлары күплегеннән тора.

Экотоп
Моңа өлешчә туры килә Q1509596?

Экотпка мисал булып ясалма грунтлар, яңа ясалган вулканик яки коралл утраулары, кеше ясаган карьерлар һәм башка яңа ясалган территорияләр тора.

Моны да карагыз үзгәртү