Тимерханов

Тимерханов (Тимерханова) — татар халкында еш очрый торган фамилия. Кеше исеме «Тимерхан»нан ясалган.

Татарча Википедиядә әлеге фамилияне кулланып ясалган түбәндәге мәкаләләр урнаштырылган: