Тел (мәгънәләр)

мәгънәләр бите

Тел:

  • Тел — мәгълүмат белән алмашу өчен кулланылган тамгалар системасы.
  • Тел (анатомия) — тере организмнарның кайберләренең авыз куышында урнашкан орган.
  • Тел (әсир) — көч структураларында мәгълүмат сораштырыр өчен тотылган дошман ягы вәкиле.
  • Тел (чаң) — чаңның бәрмә өлеше.
Rolled tongue flikr.jpg