Нугай Урдасы

Ногай Урдасы - Алтын Урда таркалганнан соң килеп чыккан күчмә дәүләт, 1440-1634 елларда түбән Идел һәм Җәек (Урал) елгасы арасында урнашкан булган.

Ногай Урдасы

Алтын Урда дәүләте җимерелгәннән соң барлыкка килгән дәүләт. Аксак Тимер Алтын Урданы җимергәч, шәһәрләрен һәм авылларын туздыргач, утраклыкка күчмәгән татар кабиләләре Идегәй би һәм аның балалары тирәсенә тупланалар. Нугай Урдасы Казан ханлыгы белән тыгыз бәйләнештә булган. Казан ханнарының хатыннары арасында Нугай Урдасы мирзаларының кызлары булган, мәсәлән, Нурсолтан, Сөембикә.