Монотеизм

Монотеи́зм (бер Ходайга ышану, грек. μονος — бер, θεος — Ходай) — Ходайның берлеге турында дини тәгълимат. Гадәттә монотеизм политеизмга (күпаллалык) каршы куела.

Беренче чиратта монотеистик диннәр дип түбәндәге диннәрне һәм исемнәре атыйлар:

Шулай да, Сабийчелек, Зороастризм, Бахаи, Сикх һәм Һинд диннәрендә дә монотеизм тәгълиматы күзәтелә.