КҮЗЛЕК ис. - күзнең күрү сәләте кимегәндә яисә күзне зарарлаудан, артык яктылыктан саклау өчен кеше кия торган оптик әсбап.

Tribesman, Yemen (15619446864).jpg
Der neue Urbanstyle 2015- wie sich der Urbanstil gewandelt hat- Der Urbane look kommt nicht aus der ModeCAPUNIVERSE URBAN STYLE -CAP CAPPY.jpg

Күзлек зурайтып яки кечерәйтеп күрсәтә торган ике линзадан, пыяла яки пластмас кысалардан гыйбарәт. Кайчакта кысалар урынына колакка яки башны уратып электерелә торган тасма, резинка, күн каеш кулланыла.

ТАРИХҮзгәртү

Татар телендә "күзлек" сүзе "күз" тамарына "лек" ясагыч кушымчасы кушылып ясала.

Кояш күзлеге Кояш күзлеген Себердә, Азия һәм Америкада яшәгән халыклар кулланган. Уку өчен күзлек