Кондыз агынтысы

Кондыз агынтысы (Castoreum) — кондызның койрык яны бизләрендә ясала торган исле сыекча. Аны дару итеп кулланганнар, ислемай һәм яхшы сабын ясауга тотканнар.

Бүгенге көндә бары кыйммәтле ислемай ясау максатында гына кулланыла.