Грант - дәүләт оешмалары чыганакларыннан, төрле фондлар (шул исәптән халыкара фондлар) һәм аерым шәхесләр тарафыннан фәнни-тикшеренү оешмаларына, аерым галимнәргә, иҗади оешмаларга максатчыл рәвештә бирелә һәм кире кайтарылмый торган акчалар. Хәзерге заманда грант фәнни эшләрне конкурс нигезендә финанслау чарасына әверелә бара.