Юридик зат Россия кануннары буенча — милкендә, хуҗалык карамагында яки оператив идаралыгында аерым мөлкәтенә ия булган, үз бурычлары өчен бу мөлкәт белән җаваплы булган оешма. Бу оешма үз исеменнән милек хокукларын һәм милеккә карамаган шәхси хокукларын алырга һәм гамәлгә ашырырга, бурычларны үтәргә, мәхкәмәдә дәгъвачы һәм җавап тапшыручы була ала. Юридик затларның үзаллы баланс яки смета булырга тиеш.

Юридик зат

Юридик шәхесләр сәүдәгәрлек оешмалары һәм табышсыз оешмаларга бүленәләр.

Сылтамалар

үзгәртү

Искәрмәләр

үзгәртү