Архитектура стиле

Архитектура стилеархитектуранең үзенчәлеге, аерым бинаны яки архитектура ансамблен тасвирлаучы сәнгатьчә бизәү чараларының, алымнарның тотрыклы бөтенлеге; бу төймәлекне аңлатмалы билгеләр системасы. Архитектура стиле билгеле бер чорның мәдәниятенә хас алымнар һәм стильләр нигезендә барлыкка килә.

Иң билгеле архитектура стилләре (аурупа архитектурасы буенча) үзгәртү

Стилләр үзгәртү

Шулай ук карагыз үзгәртү

Татар архитектурасы