Акча эмиссиясе

Эмиссия (лат. — чыгару, эшләп чыгару) — кулланышка банк билетлары, барча формалардагы акча билгеләре һәм кыйммәтле кәгазьләр чыгару.

Акча эмиссиясен дәүләтнең үзәк (эмиссия) банклары гамәлгә ашыра. Акча эмиссиясе акча билгеләрен чыгаруны гына түгел, кулланышка саф һәм саф булмаган акча массасының күбәюен дә белдерә. Кыйммәтле кәгазьләрне дәүләт, банклар, акционерлык җәмгыятьләре чыгара. Кулланышка акча һәм кыйммәтле кәгазьләр чыгарган һәр орган яки оешма (дәүләт банкы, малия-кредит тәшкиләте, эшханә, ширкәт) эмитент дип атала.