Microsoft Windows

җитештерелүче һәм сатылучы график операцион системалар метагаиләсе

Microsoft Windows (яки кыскарак Windows) — Microsoft ширкәте тарафынннан ясалучы, җитештерелүче һәм сатылучы график операцион системалар метагаиләсе. Үз эченә берничә, һәрберсе санак индустрисенең билгеле бер секторын канәгатьләндерүче, операцион системалар гаиләсен ала.