Һәйкәл — нинди дә булса кешенең, вакыйганың, урынның, персонажның данын саклау өчен ясалган корылма. Күбесенчә, мемориаль функциядән башка һәйкәлләрнең максаты юк.

Кол Галигә һәйкәл

Еш кына һәйкәлләр берәр нинди мәйданның яки иҗтимагый урынның үзәге булып тора.

Һәйкәл төрләре

үзгәртү

Сылтамалар

үзгәртү