Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять

Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять (ҖЧҖ) - устав фонды (капиталы) аерым өлешләрдән торган һәм йөкләмәләр өчен оештыручыларның үз кертемнәре чикләрендә җавап бирүләренә нигезләнгән юридик затлар һәм (яисә) ватандашлар берләшмәсе. Оештыручылар даирәсе тәшкиләви (оештыру) документларда тәгаенләнгән була.