Шәһәр-дәүләт – бәйсез дәүләт булган, шәһәр белән идарә ителгән кечкенә регион.

Шәһәр-дәүләтләр тарихта үзгәртү

Хәзерге шәһәр-дәүләтләр үзгәртү