Химик тигезләмә

Химик тигезләмә (ингл. Chemical equation) — xимик реакциянең химик билгеләр һәм формулалар ярдәмендә шартлы язылышы.

Сул якта кулланылган матдәләр күрсәтелә, алар + билгесе белән берләштерелә. Уң якта исә барлыкка килгән матдәләрнең формулаларын язалар, алар да + билгесе белән берләштерелә. Тигезләмә өлешләре арасында ук куела. Аннары соң атомнар саны тигез булсын өчен коэффициентлар куела.