Туры (ингл. bay, рус. гнедой) — коңгырт башлы һәм гәүдәле, кара яллы, койрыклы һәм аяклы ат төсе.

Туры бия

Төсмерләр үзгәртү

 
Кара-туры алаша

Кара-туры үзгәртү

  • Кара-туры (ингл. seal brown, рус. караковый) — кара капламлы, әмма танауда, күзләр тирәсендә, култык астында һәм касыкта коңгырт таплы ат төсе.

Бурлы һәм ала үзгәртү