Тигезләмә

Тигезләмә́ или төрендәге тигезлек, кая һәм — бер яки берничә аргумент функцияләре (гомуми очрактавекторлылар), һәм шулай ук тигезлеккә ирешү өчен кирәк булган аргументларны табу мисалы. Мөмкин булган аргумент кыйммәтләренгә өстәмә шартлар да куелырга мөмкиннәр.

Бирелгән функцияләрнең аргументлары (кайвакыт аларны «үзгәрешлеләр» дип атыйлар) тигезләмә очрагында «билгесезләр» дип аталалар.

Тигезлекне дөреслеккә туры китерүче билгесезләрнең кыйммәтләре әлеге тигезләмәнең тамырлары яки чишелешләре дип аталалар.

Тамырлар турында, алар бу тигезләмәгә туры киләләр дип әйтәләр.

Тигезләмәне чишәргә аның бөтен чишелешләре (тамырлары) күплеген табарга яки тамырлар юк икәнлеген исбатларга дигәнне аңлата.

Тамырлар күплеге тәңгәл килгән тигезләмәләр тигезкөчле дип аталалар.

Тигезләмә мисалларыҮзгәртү

  •  
  •  
  •  
  •  , тигезләмәдәге   символлары — натураль саннар.

ЧыганакҮзгәртү

Урыс википедиясе