Ришвәт - хезмәт урыны биргән хокуклардан файдаланып, ришвәт бирүченең мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү йөзеннән теге яки бу гамәлне кылу (яки кылмау) өчен дәүләт хезмәтендәге кешегә бирелгән акча, матди кыйммәтләр яки күрсәтелгән хезмәт.

Ришвәт
UNCAC 1.png