Ришвәт - хезмәт урыны биргән хокуклардан файдаланып, ришвәт бирүченең мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү йөзеннән теге яки бу гамәлне кылу (яки кылмау) өчен дәүләт хезмәтендәге кешегә бирелгән акча, матди кыйммәтләр яки күрсәтелгән хезмәт.

Ришвәт