Программа белән тәэмин ителеш

Программа белән тәэмин ителеш, програм тәэминатымәгълүматны үзләштерү һәм саклау өчен кулланучы программалар җыелмасы. Ул шулай ук үзләштерү өчен кирәк булган программалы документларны (ДОСТ 19781-90), процедураларны һәм кагыйдәләрне, үзләштерү өчен кулланучы күбесе хәтер элешен дә үз өченә ала(СТ ИСО 2382/1-84).

Файдаланучы белән программалаштырган Stratix IV GX вентиль матрицасы

Программа белән тәэмин ителеш санак белеменең бер төре, ул техник (аппарат), математик, мәгълүмати , лингвистик, оештырулы һәм методик тәэмин ителешбелән дә бер рәттә тора.