Күчемле мөлкәт

Күчемле мөлкәт - күчемсез мөлкәткә кермәгән барлык төр мөлкәт. Күчемле мөлкәтне сату яки сатып алу өчен гадәттә махсус кагыйдәләргә таянып эш йөртү таләп ителми.