Күчемсез мөлкәт

Күчемсез мөлкәт - җир һәм башка табигый байлыклар, шулай ук турыдан-туры җиргә бәйле булган һәм аңардан аерымлана алмый торган төзелешләр, корылмалар, күпъеллык үсентеләр һ.б. Күчемсез мөлкәт турында төзелгән килешү махсус теркәлергә тиеш; аерым очракларда җир хуҗасының да ризалыгы таләп ителә. Күчемсез мөлкәтне закладка салу да махсус кагыйдәләр нигезендә башкарыла.