Күплек теориясе

Күплек теориясекүплекләрнең гомуми үзлекләрен өйрәнүче математика бүлеге. Күплек теориясе математикадагы күпчелек юнәлешләрнең нигезендә ята.

Төп төшенчәләрҮзгәртү

Күпчелек теориясе нигезендә күплек һәм элементы булу сыман беренчел төшенчәләр ята. Чыгарылма төшенчәләр арасында иң мөһимнәре түбәндәгеләр: